Melder bomstasjon til ESA

Bompengestasjonen i Sandviken er anmeldt til EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Grunnen: ikke én krone fra denne stasjonen går til Åsane.