Høybygg ved Åstvedtvågen

Dagens åsabuer kjenner godt til høyblokkene i Vågslia (Åstvedtvågen borettslag). I BTarkivene finnes et bilde fra den tid blokkene var under bygging.