Kritiserer byggeløyve til Mohn

Trond Mohn burde aldri fått lov til å bygge i strandsonen. Slik konkluderer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Publisert:

Kritikken rammer bergenspolitikerne og fylkesmann Svein Alsaker.

— Mohn-saken ble behandlet feil. Det meste taler etter vår mening for at kommunen var for liberal da den ga dispensasjon til Mohn, sier juridisk sjef Arvid Mellingen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Det er i forbindelse med behandlingen av en klage på en byggetillatelse på Rød i Fana, at kritikken kommer. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er oppnevnt som såkalt settefylkesmann, det vil si en uavhengig instans som skal avgjøre saken.

Krevde likebehandling

Huseieren på Rød har krevd likebehandling med Bergen rikeste mann, Trond Mohn, som i 2005 fikk dispensasjon til å bygge en 175 kvadratmeter stor «pensjonistbolig» i strandkanten på Skipaneset, på andre siden av fjorden.

I bystyrets komité for miljø og byutvikling fikk huseieren dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, med stemmene til Høyre, Frp og Ap. Men miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland klaget på vedtaket, og får medhold av sin kollega i nabofylket.

— Likebehandling er et grunnleggende prinsipp, men det er avhengig av at sakene er faktisk og rettslig like. Vi mener at man ikke kan bruke Mohn-saken som sammenligning, fordi det ble gjort feil i den saken, sier Mellingen.

I vedtaket begrunner han det slik: «Bygging i området var i strid med Plan- og bygningsloven § 17-2 og arealdelen i kommuneplanen (...). Mykje kan derfor tyde på at kommunen her var for lite restriktiv».

Med venners hjelp

Mohns planlagte nybygg var mye omtalt og omdiskutert i årene 2004 til 2006. Saken splittet både byrådet og opposisjonen, og mange mente at Mohn ble særbehandlet på grunn av hans mange gaver til det offentlige.

— For meg er dette en prinsipiell sak. Vi kan ikke tillate bygging i 100-meters sonen i et område hvor det nylig er vedtatt kommunedelplan, sa ansvarlig byråd Lisbeth Iversen (KrF) i 2005.

Men i byrådet ble hun overkjørt av Høyre, og i komiteen sørget Arbeiderpartiet for et flertall for utbyggingen. Mohn har sterke bånd til Bergen Ap, og har flere ganger støttet partiet økonomisk.

Fylkesmannen klaget ikke

Fylkesmannen i Hordaland valgte ikke å klage på vedtaket, noe etaten vanligvis gjør i saker som handler om strandsonen. Fylkesmann Svein Alsaker var personlig på befaring hos Mohn, og mente etterpå at utbyggingen ikke ville berøre strandsonen.

— Dette er ikke et område der folk har gått i land eller har badet. Det har med topografien å gjøre, sa Alsaker den gang.

Mellingen vil ikke uttale seg om Fylkesmannen i Hordalands rolle.

— Så langt kan vi ikke strekke vår uttalelse. Vårt mandat her er å behandle denne konkrete klagesaken, og i den forbindelse sammenligningen med Mohns byggesak, sier han.

Han forteller at huseieren på Rød ikke er den første som har brukt Mohn-saken som eksempel på usaklig forskjellsbehandling.

— Dette er vel den utbyggeren som mest direkte sammenligner seg med Mohn, men i flere andre saker er også Mohn nevnt.

Hva mener du om saken? Si din mening.

Publisert:

FOR LIBERALT: Trond Mohn fikk i 2005 dispensasjon til å bygge den 175 kvadratmeter store «pensjonistboligen» i strandkanten på Skipaneset. Nå har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane konkludert med at saken ble behandlet feil. ¿Det meste taler etter vår mening for at kommunenvar for liberal da den ga dispensasjon til Mohn, sier juridisk sjef Arvid Mellingen. Foto: Valde, Vegar

PRAKTTOMT: I juli 2005 var komité for miljø og byutvikling på befaring på tomten. Her viser arkitekt Jan Faaland planene til komitéleder Anne Gine Hestetun (Ap). Trond Mohn i midten. ARKIVFOTO: GIDSKE STARK Foto: Bergens Tidende