Brannutrykning til TV 2

Branntilløp i nyoppført bygg bak TV 2-huset.