Fryktet at konen druknet

Tyskeren ba om hjelp da konen datt i elven og han mistet henne av syne.