Variert vannkvalitet i Åsane

Vann- og Avløpsetaten offentliggjorde fredag en ny testrapport om badevannskvaliteten i kommunen. For åsabuene er det ikke bare hyggelig lesning. Flere badeplasser er betegnet som «mindre egnet».