Poengdeling i Moen

Damelaga til Voss og Grand Bodø fekk med seg eitt poeng kvar frå førstedivisjonskampen i Prestegardsmoen i dag.