Kommisjon vil slå sammen tingretter i samtlige fylker

Foreslår at Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett skal bli til Hordaland tingrett.

Publisert Publisert

REDUKSJON: Domstolskommisjonen foreslår blant annet å slå sammen Vesterålen tingrett med Trondenes og Ofoten tingretter – til Midtre Hålogaland tingrett. Foto: André Lorentsen / NTB scanpix

  • NTB

Det er Adresseavisen som skriver om hvordan Domstolskommisjonen ser for seg at den norske tingrettsstrukturen kan bli i fremtiden.

Domstolkommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter. Ved en reduksjon av dagens 60 tingretter til 22 vil samtlige fylker oppleve sammenslåinger.

Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen, har jobbet med rapporten i to år. Den begrunner ønsket om nedleggelse med at det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannede.

Ifølge kommisjonen utfordrer små tingretter tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Rapporten overleveres justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) tirsdag 1. oktober.

Publisert