Dette er Helse Bergen HF

Den største institusjonen i Helse Bergen HF er Haukeland sykehus, som har et budsjett på 2,9 milliarder kroner.