Pris til Bergen Røde Kors Sykehjems hospiceavdeling

Hospiceavdelingen ved Bergen Røde Kors Sykehjem, der eldre og kreftsyke får behandling ved livets slutt, ble torsdag hedret med "Det nytter"-prisen for 2002.