- Vi har ikke gitt opp!

Jentene i Lungegaardens Buekorps vil fortsatt kjempe for at jentene blir behandlet på lik linje med guttene.