Mindre drosjeutgifter for Gaia

Gaia Trafikk har til no i år betalt ut 64.000 kroner for drosje til misnøgde kundar. Dette ligg godt under det dei hadde rekna med då dei innførte kundegarantien.