Fire år ekstra med bompengar på Nordhordlandsbrua

I 2006 har nordhordlendingar og andre betalt den milliarden Nordhordlandsbrua kostar. Likevel må dei betala bompengar i fire år til.