Avgjørelse i dag om krigsseilermonument

I dag skal byrådet endelig foreta valg av lokaliseringssted for monumentet over de 519 sjømennene som omkom under annen verdenskrig.