Mange tunge løft

Selv om rørleggeryrket er blitt modernisert de siste 20 årene, må rørleggerne fremdeles løfte tungt. Svært få jenter velger å bli rørleggere.