Skattepolitisk hvileskjær neste år

Regjeringen vil i budsjettet for neste år øke minstefradraget, øke innslaget for toppskatten og redusere boligskatten. Ellers blir neste år et skattemessig hvileår.