Glemte å ha kjøpt aksjer

Barnehjemsstyrer Øystein Heldal var med og stiftet Frigg Eiendom AS og skjøt inn halvparten av aksjekapitalen på 100.000 kroner. Tre måneder etter hadde han glemt det.