Styremedlemmer kan bli fjernet

Stiftelsen Ulriken har ikke levert regnskaper til Fylkesmannen for verken 1999 eller 2000. Slurvet kan i verste fall få store konsekvenser for styret i stiftelsen.