Radøy får pengar til veg

Fylkestinget har vedteke at Radøy kommune får forskottera 2,5 millionar kroner i samband med utbetring av fylkesveg 409 frå Lundsåsen og utover mot Bøvågen.