Straffedømt advokat får beholde jobben

Den straffedømte bergensadvokaten får beholde bevillingen frem til straffesaken mot ham er endelig avgjort.