Gammelt bibelsk prinsipp

Tiende er omtalt på nesten 20 forskjellige steder i Bibelen.