Menneskeretter ut av Morgensol-sak

Bergen tingrett har avvist å ta stilling til hvorvidt det foreligger brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i forbindelse med Morgensol-saken.