Til kamp mot familievold

Etter jul setter regjeringen i gang et prøveprosjekt der kvinner får utdelt mobile voldsalarmer. Alle landets politidistrikter må nå skaffe seg mer kunnskap om familievold, etter modell fra Bergen.