Trekker anmeldelse mot husokkupanter

Universitetet i Bergen (UiB) har bestemt seg for å trekke anmeldelsen mot husokkupantene i Sydneshaugen 10. Vedtaket ble gjort i Det akademiske kollegium torsdag, etter at de to studentrepresentantene tok opp saken.