I valgkamp for Berrefjord

Bengt Martin Olsen blir Pål Berrefjords rådgiver i valgkampen. Aps femtekandidat har samlet erfarne partifeller for å sikre plassen.