Askøy vil kjøpe Hanøytangen

Askøy kommune vil kjøpe Bergen kommunes aksjepost i AS Hanøytangen. Askøy kan dermed bli eneeier av det verdifulle industriområdet.