FSF-skipper avviser promilletur

Skipparen ombord på den hurtiggåande bil- og passasjerferja «Sylvarnes» meiner promillemistanken mot han skuldast ei mistyding, og fortel no sin versjon av saka.