Likningsfunksjonærer uten internett-tilknytning

Rundt 20 prosent av skattyterne i Bergen valgte i år å levere selvangivelsen via internett. Men likningsfunksjonærene har ikke selv tilgang til nettet.