- Alt tyder på mishandling

Skadene på den tre månader gamle jenta var heilt identiske med det som blir funne etter barnemishandling.