Hordafor lover tiltak innen tre måneder

Hordafor A/S tar kritikken om ulidelige lukt- og gassproblemer til etterretning. Tiltak skal iverksettes innen tre måneder. Men noen garantier vil de ikke gi.