Krangel om skytebane på Askøy

Kystpartiet i Askøy er skeptiske til formannskapet sitt vedtak 20.august i år om å etablera skytebane i Munkebotn.