Fryktar for 650 verftsjobbar

Med 200 millioner opp i pris "over natta" glapp dei fire nybyggkontraktane for verfta Kleven i Førde og Florø.