I sjokk over høy boligblokk

Sydnes og Nøstet velforening trodde ikke det de så, da de ble vist planene for et nytt boligkompleks mellom Baneveien og Nøstegaten.