Fleksitidfor elevene

Fremtidens elever kan komme tidlig eller gå sent. Gjør de arbeid på skolen, slipper de å ta skolebøkene med hjem.