Tunnelinnslag ødelegger for parkering

Dersom Skansentunnelen får innslag i Christiesgate kan det bli vanskelig å bygge parkeringsanlegg i fjell under Skansen.