Mistet gården på tvangssalg - får ny sjanse

Nils Thomas Koppen på Osterøy som kan ha tapt 2,7 millioner da gården gikk på tvangssalg, får en ny sjanse. Et enstemmig fylkeslandbruksstyret nekter å gi konsesjon til kjøper fordi prisen er for lav.