Skyhøy strykprosent

Før jul strøk syv av åtte studenter på grunnfaget i Offentlig rett ved Universitetet i Bergen. Faglig koordinator Hans Carl Tveit mener likevel det faglige opplegget er godt nok.