Bergen kan bli ofret i spill om rusutgifter

Bergen kan gå glipp av minst 70 millioner kroner fra staten til å dekke rus- og psykiatrikostnader. Også andre storbyer kan bli ofret i et høyt politisk spill som nå pågår.