Fortsatt klagekø i Bergen

Bergen kommune oppfyller 12-ukers regelen for ordinære byggesaker med ubetydelige avvik. Det samme kan ikke sies for klagesakene.