«Med fryd tør vi feire vor Høitidsdag»

Mens Skudens en Stund under festens Flag, I Kveldsolens skjær ligger bak.»