Råkjørerne skal fjernes

Utrykningspolitiet jaktet søndag på grisekjørere i 60-sonen på Vossestrand øst for Vinje, etter at UP har mottatt klager over råkjøringen fra folk som bor langs strekningen.