Retter 200 gebyrfeil

En gjennomgang av kemnerens inkassosaker viser at det i rundt 200 saker er krevd doble gebyrer.