- Krisepsykiatri virker!

Psykiater Einar Kringlen tar helt feil når han hevder at krisepsykiatri gjør "vondt verre", sier psykolog Atle Dyregrov.