Her har de kranglet om fargen på markisene i fem år

Nå har politikerne vedtatt at Rick's må bytte rødt med beige.

RØD KLUT: Markisene foran Rick's-bygget må byttes ut med en mer nøytral farge, krever byrådet og bystyrets komite for miljø og byutvikling. Striden om markisefargene har vart i flere år. Før det var det stor debatt om det i det hele tatt skulle tillates uteservering på plassen.
  • Pål Andreas Mæland
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Byantikvaren, byggesaksetaten, byrådet og nå bystyrets komité for miljø og byutvikling.

Det er noen av dem som har behandlet stridsspørsmålet om hvilken farge man kan ha på en markise på et bygg i Bergen sentrum. Konklusjon: Ikke rødt, i hvert fall.

Stridens kjerne er markisene på fasaden av Øvre Ole Bulls plass 9/Veiten 3, i dag mest kjent som Rick's-huset, men med en historie på som Haandverkerforening og ikke minst Gestapo-hovedkvarter under 2. verdenskrig. I dag er det eid av Bergen Næringsråd og Odfjell Eiendom, og leid av Ricks AS.

Bygget er tegnet av den kjente bergensarkitekten Ole Landmark.

  • Hva mener du om markisefargen? Si din mening nederst!

Fikk tvangsmulkt

De siste årene har størstedelen av bygget fungert som nattklubb, teater, restaurant og pub, og i den forbindelse er det gjort flere justeringer av fasaden – og ikke alt har falt myndighetene i smak.

Sist ute er altså fargen på markisene som omgir fasaden og beskytter uteserveringen mot bergensregnet.

Markisene kom opp i 2011, etter en lang diskusjon om hvorvidt det skulle tillates uteservering på plassen som også har et minnesmerke for de døde i Gestapos fangenskap.

  • **Sak fra 2012:
Les også

Nei til bygg foran «Gestapohuset

»**
Tre år senere krevde kommunen at markisene skulle fjernes, og erstattes med en lettere konstruksjon i mer nøytral farge. Samtidig måtte belysningen og blomsterkasser som var satt opp foran uteserveringen fjernes. I november 2014 ble det gitt pålegg om retting, og tvangsmulkt for disse forholdene.

Byggesaksetaten viste til at røde markiser var i strid med skiltvedtektene for Bergen sentrum, der det heter at «markiser skal være tilpasset bygningens arkitektoniske utforming og farger. Det tillates ikke reklame på markiser».

«Rød markisefarge er i strid med bestemmelsene og krever dispensasjon» het det i vedtaket fra etaten.

SLIK SÅ DET UT: Her i Veiten 3 holdt Gestapo til, og her døde flere av fangene av den brutale mishandlingen de ble utsatt for.

«Skjemmende»

Også Byantikvaren har vært kritisk til markisene.

«Bygningen har høy antikvarisk verdi. Den røde markisefargen har skjemmende virkning for fasaden» mener Byantikvaren i sin uttalelse.

Byantikvaren anbefaler at duken bør ha en farge som ligger nært opp til sokkelens farge, slik at den stikker seg minst mulig ut.

Men Ricks AS ga seg ikke. De har klaget på vedtaket, og viser til at markiseduken ble skiftet ut med samme farge som har vært benyttet tidligere., helt tilbake til 1994.

«Det er urimelig å kassere fullt ut brukbare markiser kun på grunn av kommunens skjønnsmessige vurdering av estetikken knyttet til dagens farge» skriver de i klagen.

I klagen heter det videre at «markisedukene skiftes ut med jevne mellomrom på grunn av slit og elde og ved neste utskifting kan det benyttes en farge som kommunen aksepterer».

Det vises også til at byrådet i Bergen godkjente bruk av røde parasoller på Torget, og klager mener derfor at de blir forskjellsbehandlet.

Les mer om «Gestapohuset»:

Les også

Her er Arvid tilbake der han ble mishandlet og torturert i dagevis

Nei til rødt og parkering

Men klagen får ikke medhold hos politikerne. Komiteen støttet enstemmig byrådet, som skriver at en rød markisefarge ikke er underordnet og tilpasset bygningen.

Byrådet mener dessuten at da det ble innvilget tillatelse til å sette opp markiser i 2007/8, var markisene vist med en farge som var tilpasset husets fasade. Dermed har det skjedd en endring som krever dispensasjon. Byrådet avviser også at dette er forskjellsbehandling, sett opp mot parasollene på Torget.

Men bystyrepolitikerne hadde ytterligere en høne å plukke med huseierne. Komitéleder Geir Steinar Dale (Ap) fikk flertall for denne merknaden:

«Det er ved flere anledninger registrert at det står parkerte biler i Rotunden ved krigsminnesmerket vis-à-vis Veiten 3. Komite for miljø og byutvikling oppfatter dette som en ulovlig praksis, og ber Byråden om å sørge for at slik bruk av plassen opphører umiddelbart. Dersom slik bruk ikke opphører ber komiteen byråden vurdere om det er mulig å lage fysiske innretninger som hindrer bruk av plassen til parkering.»

Sak fra 2008:

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Får bygge ved krigsminne

BT anbefaler

I fjor anmeldte de mannen som er siktet for drapet på Sunniva Borgen: – Han trengte hjelp

Ni måneder før han ble siktet for drap, ble mannen anmeldt av ekteparet Kallestad på Sotra.

LES SAKEN