Krever bedre overtidsrutiner

Hovedverneombud for Bergen kommune, Eli Tysnes, krever at bofellesskap og andre institusjoner blir flinkere til å innrapportere overtid.