Seks års kamp for å bli reinvaska

Snart har det gått seks år sidan Kåre Johannes Welle blei kasta i glattcelle, mistenkt for smugling. Enno kjempar han og to kameratar for å bli reinvaska.