- Elevene har innflytelse

Elevene trives, synes de går på en spennende skole. De har selv fått være med å utvikle både miljøet og undervisningen ved Levende Ords videregående skole.