Åndsliv viktig for helsen

I en større helseundersøkelse ved norske sykehus skal livssyn og helse kartlegges.