Trekker seg fra nynorskklasse

Christi Krybbe skoler midt i Bergen får likevel ikke egen klasse for nynorskelever. I går trakk foreldrene seg.