Truet sykepleier, slipper straff

En sterkt handikappet mann er av Bergen tingrett dømt for trusler om legemsbeskadigelse av en sykepleier, men retten har ikke ilagt ham noen straff.